Apple oznamuje finančné výsledky za prvý štvrťrok

Spoločnosť Apple dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2012, ktorý trval 14 týždňov a skončil sa 31. decembra 2011.

Spoločnosť dosiahla rekordné štvrťročné tržby vo výške 46,33 miliárd USD a rekordný čistý štvrťročný zisk 13,06 miliardy USD, čo predstavuje 13,87 USD na akciu. Tieto výsledky sa porovnávajú s výsledkami dosiahnutými v zodpovedajúcom štvrťroku minulého roka: celkové tržby 26,74 miliardy USD a čistý štvrťročný zisk 6 miliárd USD alebo 6,43 USD na akciu. Hrubá marža je 44,7 % oproti 38,5 % v rovnakom období minulého roka. 58 % z celkových štvrťročných tržieb tvorí medzinárodný predaj.

Spoločnosť predala počas uplynulého štvrťroka 37,04 milióna telefónov iPhone, čo predstavuje nárast o 128 % oproti zodpovedajúcemu štvrťroku minulého roka. Spoločnosť Apple predala počas uplynulého štvrťroka 15,43 milióna zariadení iPad, čo predstavuje nárast o 111 % oproti zodpovedajúcemu štvrťroku minulého roka. Spoločnosť predala počas uplynulého štvrťroka 5,2 milióna počítačov Mac, čo predstavuje nárast o 26 % oproti zodpovedajúcemu štvrťroku minulého roka. Spoločnosť Apple predala 15,4 milióna zariadení iPod, čo predstavuje pokles predaja o 21 % oproti zodpovedajúcemu štvrťroku minulého roka.

„Sme nadšení z mimoriadnych výsledkov a rekordného predaja telefónov iPhone, zariadení iPad a počítačov Mac,“ hovorí Tim Cook, generálny riaditeľ spoločnosti Apple. „Dynamika spoločnosti Apple je neuveriteľná a pripravujeme aj niekoľko ďalších skvelých nových produktov.“
„Sme veľmi radi, že sme v peňažných tokoch z našich operácií počas decembrového štvrťroka dokázali vygenerovať viac ako 17,5 miliardy USD,“ hovorí Peter Oppenheimer, finančný riaditeľ spoločnosti Apple. „V druhom fiškálnom štvrťroku 2012, ktorý bude trvať 13 týždňov, očakávame celkové tržby približne 32,5 miliardy USD a zisk na akciu na úrovni 8,50 USD.“Priamy prenos konferenčného hovoru o finančných výsledkoch spoločnosti Apple za prvý fiškálny štvrťrok 2012 sa uskutočnil 24. januára 2012 o 23:00 stredoeurópskeho času na adrese www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq112. Toto webové vysielanie bude k dispozícii na prehratie ešte približne počas dvoch nasledujúcich týždňov.

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenia vrátane prehlásení o odhadovaných tržbách spoločnosti a ziskoch na akciu. Tieto prehlásenia však podliehajú určitým rizikám a nepredvídateľným faktorom, preto môžu byť skutočné výsledky odlišné. K takýmto rizikám a nepredvídateľným faktorom patrí okrem iného vplyv konkurencie a ekonomických faktorov, ako aj reakcia spoločnosti na tieto faktory, a ich dopad na nákupné správanie spotrebiteľov a podnikov vzhľadom na produkty spoločnosti; nepretržité konkurenčné tlaky na trhu; schopnosť spoločnosti dodávať na trh a stimulovať dopyt zákazníkov po nových programoch, produktoch a technologických inováciách vo vhodnom čase; vplyv, ktorý môžu mať uvedenia a zmeny produktov, zmeny cien produktov alebo kombinácia týchto zmien alebo zvýšenie nákladov na súčasti na hrubú maržu spoločnosti; zásobovacie riziko súvisiace s potrebou spoločnosti objednávať alebo zaviazať sa k objednaniu súčastí produktov v predstihu pred objednávkami zákazníkov; nepretržitá dostupnosť (či už za prijateľných podmienok alebo všeobecne) určitých súčastí alebo služieb nevyhnutných pre činnosť spoločnosti, ktoré v súčasnosti spoločnosť získava z výhradných alebo obmedzených zdrojov; závislosť spoločnosti od výrobných a logistických služieb poskytovaných tretími stranami, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu, množstvo alebo náklady na vyrobené produkty alebo poskytované služby; riziká spojené s medzinárodnými operáciami spoločnosti; závislosť spoločnosti od práv duševného vlastníctva iných subjektov; závislosť spoločnosti od výkonu distribútorov, dopravcov a ďalších predajcov produktov spoločnosti; možný vplyv problémov s kvalitou produktov a služieb na zisky z predaja a prevádzkovania služieb spoločnosti; nepretržité služby a dostupnosť kľúčových riadiacich pracovníkov a zamestnancov; vojna, terorizmus, ohrozenie verejného zdravia, prírodné katastrofy a ďalšie okolnosti, ktoré by mohli narušiť zásobovanie, dodávanie alebo dopyt po produktoch; a nepriaznivé výsledky iných súdnych procesov. Ďalšie informácie o možných faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na finančné výsledky spoločnosti, sa nachádzajú aj v článkoch venovaných rizikovým faktorom a analýze finančného stavu a výsledkov operácií pre manažment v niektorých verejných výkazoch spoločnosti predkladaných agentúre SEC vrátane formulára Form 10-K pre fiškálny rok ukončený k 24. septembru 2011, formulára Form 10-Q pre fiškálny štvrťrok ukončený k 31. decembru 2011.

Spoločnosť nie je povinná aktualizovať žiadne výhľadové prehlásenia alebo informácie, ktorých výpovedná hodnota sa vzťahuje len na
príslušné dátumy zverejnenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.